Priser


rates tours morocco

Våra priser är beroende på många villkor :
  • Vilken tur ni väljer
  • Antalet personer
  • Transportsätt
  • Låg- eller högsäsong
  • Längden på resan

För att ge dig en idé om priset, räkna med cirka 55 Euro per person (*) och dag.
Då är kost, logi och transporter inkluderade.
Vi är glada över att lämna en mer exakt offert efter att ha mottagit ditt ”begär offert”-meddelande. Detta förpliktigar inte på något sått.

* Barn under 10 år erhåller 25% rabatt.