Den etiska resan…


morocco

Arib Voyages vill erbjuda dig en resa som motsvarar beteenden och attityder som vi anser skall uppmuntras. Att lära sig upptäcka andra kulturer utan att döma dem, att lita på sitt sunda förnuft är viktigt. Vi vill att du skall ha en fantastisk resa och vill gärna komma med några råd som förhoppningsvis även hjälper till för en positiv utveckling för vår planet.


Respekt är nyckeln till bättre möten mellan människor
 • Befolkningen i varje land lever i sin egen rytm. I vissa fall är brådska och otålighet inte det bästa sättet att vinna sympati.
 • Klädseln som är för tight, avslöjande, skrytsam eller för avslappnad kan väcka anstöt hos några människor. Samma gäller koder som styr kroppskontakt t.ex. Smeka ett barns huvud, när en man sitter bredvid en kvinna eller att kyssas offentligt.
 • En bra bild är med sitt motiv inte emot. En fotograf skall först skapa förtroende, fråga om lov att få filma eller fotografera (gäller det barn, fråga föräldrarna), får du avslag, var vänlig och respektera det.
 • Lova inte att du skall skicka bilder till folk om du inte är säker på att du kommer att göra det. Även om du har betald för bilden.
 • Sexturism är en skymf mot mänsklig värdighet och olagligt. Det är inte alltid fråga om prostitution till att börja med. Exempel finns där resenärer återvänder till ett land förundrade på ”fantastisk sexuell frihet”(!) utan att tänka på att det händer på grund av eländet runt om kring.

Pengar, egendom och mat har inte samma värde överallt
 • Donationer och gåvor är inte alltid oskyldiga gester. Det kan ibland bli nedlåtande (t.ex. kasta mynt eller godis till barn för att bli av med dem). Gåvor och presenter kan vara för värdefulla med tanke på den allmänna levnadsstandarden i det besökta landet och kan även destabilisera den lokala ekonomin. Barn som får pengar för foton eller tigga kan strunta i att gå i skolan och ibland tjäna mer pengar än sin far. Detta kan skapa betydande snedvridningar i familjestrukturen.
 • Vissa ”gåvor” kan även vara farliga, som mediciner och narkotika. Sjukhus och vårdcentraler där sådana finns är bättre att hantera dem. Godis och sötsaker kan få långvariga konsekvenser som karies.
 • Bo gärna på lokala hotell istället för internationella hotellkedjor, åk med lokala transportmedel samt utnyttja andra t lokala tjänster som guider, kockar, chaufförer etc. Då kan turism göra nytta för den lokala befolkningen
 • En kamera eller helt enkelt ett par skor kan vara motsvarigheten till flera månadslöner enligt normer i det besökta landet. Att applådera kan vara stötande eller missförstås.
 • Prutning är kulturellt en del av den kommersiella traditionen i många länder. Vi får inte glömma att löjligt små summor för besökaren kan vara av stor betydelse för den som tar emot pengarna.
 • I allmänhet bör resenärer undvika frestelsen att missbruka de fattiga att sälja heliga, traditionella saker som kan vara en del av kulturarvet i landet. Om de inte förstås är gjorda enbart för att säljas till turister.

Detta lämnar fotspår
 • Resenärer bör undvika att lämna något avfall efter sig. Använd om möjligt nedbrytbara förpackningar. För att minska avfall från turismen försök att begränsa förpackningar i ditt bagage.
 • Det är bättre att ta med sig hem det icke-förstörbara avfallet som plastpåsar, batterier etc. efter en resa till ett land utan infrastruktur för avfallshantering.
 • Vissa avfall som kartong, toapapper etc. kan lätt brännas, men i vissa kulturer spelar elden en helig roll och det kan vara chockerande för andra att bli av med skräp genom att elda upp det. Fråga om hur den lokala avfallshanteringen fungerar och om det finns återvinning av olika material som burkar.